Projekt breviar.sk – Ako pomôcť

Projekt breviar.sk existuje od roku 1999, kedy bola na Internet uverejnená skúšobná prevádzka. On-line breviár vtedy umožňoval modlitbu Liturgie hodín vo veľmi obmedzenom rozsahu (ranné chvály a vešpery cezročného obdobia, teda zo žaltára). Od tých čias sa snažím, aby sa postupne do elektronickej podoby dostal úplne kompletný breviár v štyroch zväzkoch. Táto práca je takmer ukončená, a to zásluhou mnohých dobrovoľníkov, ktorí mi pomáhali s prevodom textov Liturgie hodín do elektronickej podoby. Taktiež ďakujem za spoluprácu a technickú podporu správcom serverov christ-net.sk, kde sa fyzicky stránky breviar.sk nachádzajú. Projekt by nebol mohol dospieť do súčasného stavu, nebyť podpory a finančnej pomoci Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS (v období január 2005 – jún 2006).

Kontaktný e-mail: videky@breviar.sk.

Viacerí používatelia mi píšu, že by radi projektu breviar.sk pomohli. Na tejto stránke zhŕňam možnosti, ako pomôcť. Zároveň ďakujem všetkým podporovateľom, ktorí pomáhali doteraz.

Vopred ďakujem za vašu pomoc a podporu! Napokon za všetko ďakujem dobrotivému Pánu, Bohu, „v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). „Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ (Rim 11, 36)

Užitočné odkazy


Posledná aktualizácia: 2014-07-15
© 1999-2016 Juraj Vidéky